szarvasmarhatelepek munkái

A szarvasmarhatelepen a tenyésztés különböző helyszínen történő funkcióinak ellátására az állatok terelése szükséges. Az állatok biztonságos terelése karámrendszerben történik. A karámok váza megfelelő magasságú és erősségű ahhoz, hogy állatok

A fejőházban az állatok fejése automata vagy kézi rendszerben történik. A tehenek lefejt tejét többszöri szűrés után hűtött tárolókba gyűjtik.

A tejüzemben a speciális technológia segítségével a tejből készült végtermékeket állítják elő.

A takarmányozáshoz szükséges silót az előre gyártott vagy helyszínen készített vasbeton falú silótárolóban tárolják.


infoblokk kedv final RGB ERFA