Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata – József Attila utca csapadékvíz-elvezetési munkálatinak elvégzése, Nagyigmánd – 2017

vissza az előző oldalra

megrendelő: Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata

építési helyszín: 2942 Nagyigmánd, József Attila utca

kivitelezés időpontja: 2017. július 5. – 2017. szeptember 15.

kivitelezés költsége: 9 egység

kivitelezés leírás: csapadékvíz-elvezetési munkálatok, zárt csapadékvíz csatorna építése, nyílt árok készítése

főbb mennyiségek:
– zárt csapadékcsatorna építése: meglévő közművek feltárása: 51 db; aszfalt és beton burkolatú út és járda vágása: 584 m; burkolat bontása: 71 m3; aszfalt marás: 17 m2; áteresz bontása: 42 m; munkaárok földkiemelése: 1236 m3; munkagödör földkiemelése: 371 m3; tükör készítés: 771 m2; homokos kavics ágyazat: 32 m3; homokágyazat: 410 m3; földvisszatöltés: 1137 m3; kiszoruló föld elszállítása: 468 m3; munkaárok és munkagödör dúcolása: 2988 m2; munkaárok kétoldali korlátozása: 1180 m; NA 500 KGPVC csatornacső beépítése: 146 m; NA 300 KGPVC csatornacső beépítése: 324 m; NA 200 KGPVC csatornacső: 135 m; tisztítóakna építése előregyártott vasbeton elemekből: 23 db; víznyelő akna építése előregyártott elemekből: 18 db; monolit víznyelőakna építése D225x12,8 PE idomból monolit vasbeton köpennyel: 4 db; hordalékfogó műtárgy építése: 2 db; D225 PE cső beépítése országos közút alatti fúrással: 17, 5 m; D315 PE cső beépítése országos közút alatti fúrással: 11 m; aszfaltburkolat helyreállítás: 37 m2; zöldterület helyreállítása, humuszolás 15 cm vtg-ban, füvesítés: 750 m2; vízzárósági vizsgálat és kamerázás: 640 m;
– árok építése: humusz leszedés 30 cm vastagságban: 220 m3; munkagödör földkiemelése: 27 m3; munkaárok földkimelése: 416 m3; földkiemelés kotrással patak mederben: 101 m3; humusz visszatöltés: 99 m3; kiszoruló humusz elszállítása: 121 m3; kiszoruló föld és iszap elszállítása: 516 m3; NA 300 méretű vasbeton kitorkolló fej készítése betonból, zsaluzással, mederburkolással: 1 db; Concó medrének burkolása vízépítési terméskővel: 80 m2; kőszórás készítése Concó medrében: 19 m3; árok kitorkollás építése mederlapból: 8 m2; gátépítés Concó medrében 1 m magasságban: 9 m; földárok rézsűjének füvesítése: 935 m2;

vissza az előző oldalra


infoblokk kedv final RGB ERFA